Menu

เมนูรายการอาหาร

รายการอาหารของร้านแหนมเนืองคุณนิด

แหนมเนือง

แหนมเนือง

ปอเปี๊ยะสดกุ้ง

ปอเปี๊ยะสดกุ้ง

กุ้งพันอ้อย

เมนูกุ้งพันอ้อย

ทอดมัน

ทอดมันเวียดนาม

ขนมเบื้องญวน

ขนมเบื้องญวน

บั๋นหอย

บั๋นหอย

ปอเปี๊ยะทอด

ปอเปี๊ยะทอด

ก๋วยจั๊บญวน

ก๋วยจั๊บญวน

ปอเปี๊ยะสดไส้หมู

ปอเปี๊ยะสดไส้หมู

สลัดกุ้งเวียดนาม

สลัดกุ้งเวียดนาม

แหนมซี่โครงหมูทอด

แหนมซี่โครงหมูทอด

เฝอ

เฝอ

ยำแหนมสด

ยำแหนมสด

เกี๊ยวกุ้งน้ำ

เกี๊ยวกุ้งน้ำ

ปากหม้อญวน

ปากหม้อ

หมี่กะทิ

หมี่กะทิ

เกี๊ยวกุ้งทอด

เกี๊ยวกุ้งทอด

ยำหมูยอหนัง

ยำแหนมสด

ยำแหนมคลุก

แหนมคลุก

ขนมจีนทรงเครื่อง

ขนมจีนทรงเครื่อง

หมูยอทอด

หมูยอทอด