แหนมเนือง

แหนมเนือง

แหนมเนือง ชุดเล็ก 100.-
แหนมเนือง ชุดใหญ่ 150.-

หมูยอทอด

หมูยอทอด

ปอเปี๊ยะทอด

ปอเปี๊ยะทอด

กุ้งพันอ้อย

กุ้งพันอ้อย

กุ้งพันอ้อย ชุดเล็ก      90.-
กุ้งพันอ้อย  ชุดใหญ่  130.-

ข้าวต้มเส้น

ข้าวต้มเส้น.

เกี๊ยวกุ้งทอด 950x63

เกี๊ยวกุ้งทอด.

ปากหม้อ

ปากหม้อญวน

ปากหม้อญวน  60.-

ขนมเบื้องญวน

ขนมเบื้องญวน.

แหนมซี่โครงทอด

แหนมซี่โครงหมู

ยำหมูยอ

ยำหมูยอ

ยำแหนม

ยำแหนมสด

เกี๊ยวกุ้งน้ำ

เกี๊ยวกุ้งน้ำ

ปอเปี๊ยะสดกุ้ง ร้านแหนมเนืองคุณนิด

ปอเปี๊ยะสดใส้กุ้ง

ทอดมันเวียดนาม

ทอดมันเวียดนาม

แหนมคลุก

แหนมคลุก

ขนมจีนทรงเครื่อง

ขนมจีนทรงเครื่อง

ปอเปี๊ยะสดใส้หมู

ปอเปี๊ยะสด ใส้หมู