แหนมเนืองคุณนิด
spoon

Featured Recipes

แหนมเนืองแหนมเนือง แหนมเนือง ชุดเล็ก 100.- แหนมเนือง ชุดใหญ่ 150.- แหนมเนื […]

Read more

ทอดมันเวียดนามทอดมันเวียดนาม ทอดมันเวียดนาม 80.-

Read more

สลัดกุ้งสลัดกุ้ง สลัดกุ้ง 80.-

Read more

กุ้งพันอ้อยกุ้งพันอ้อย กุ้งพันอ้อย ชุดเล็ก 90.- กุ้งพันอ้อย ชุดใหญ่ 130.-

Read more

บั่นฮ๋อยบั่นฮ๋อย บั่นฮ๋อย ชุดเล็ก 90.- บั่นฮ๋อย ชุดใหญ่ 130.-

Read more

Recent Recipes

แหนมเนือง

แหนมเนือง

Comments ปิดความเห็น บน แหนมเนือง | เมษายน 23, 2015

แหนมเนือง ชุดเล็ก 100.- แหนมเนือง ชุดใหญ่ 150.- แหนมเนื […]

ทอดมันเวียดนาม

ทอดมันเวียดนาม

Comments ปิดความเห็น บน ทอดมันเวียดนาม | เมษายน 23, 2015

ทอดมันเวียดนาม 80.-

สลัดกุ้ง

สลัดกุ้ง

Comments ปิดความเห็น บน สลัดกุ้ง | เมษายน 23, 2015

สลัดกุ้ง 80.-

กุ้งพันอ้อย

กุ้งพันอ้อย

Comments ปิดความเห็น บน กุ้งพันอ้อย | เมษายน 23, 2015

กุ้งพันอ้อย ชุดเล็ก 90.-
กุ้งพันอ้อย ชุดใหญ่ 130.-

บั่นฮ๋อย

บั่นฮ๋อย

Comments ปิดความเห็น บน บั่นฮ๋อย | เมษายน 23, 2015

บั่นฮ๋อย ชุดเล็ก 90.-
บั่นฮ๋อย ชุดใหญ่ 130.-